Základná cirkevná škola Sv. Jána apoštola s vyučovacím jazykom maďarským

31825001
Základná cirkevná škola Sv. Jána apoštola s vyučovacím jazykom maďarským
Trhovisko 1,  929 01 Dunajská Streda
Dunajská Streda
01.09.1992
Nezisková organizácia
Základné školstvo
Základné školstvo
Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam
Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví
10-19 zamestnancov

Pridanie/Úprava informácií

Máte možnosť kontaktné informácie a ďalšie informácie o firme.